Céljaink

Küldetésünk

Egy olyan társadalom megvalósulásán dolgozunk ahol a fogyatékossággal élő embertársainkat nem sérültekként kezelik, hanem egyenrangú partnerként fogadják el az élet minden területén. A társadalom ép tagjaival megismertetjük a fogyatékossággal élők értékeit és lehetőségeit ahhoz, hogy azok a társadalom elfogadott aktív tagjai legyenek. Segítségünkkel hozzájárulunk a térségünkben élő ellátottaink mindennapi életvitelének megkönnyítéséhez. Azért küzdünk, hogy minden fogyatékossági csoporthoz tartozó felnőttek, gyerekek és a hozzátartozók nehézségei és problémái csökkenjenek. Tesszük mindezt a folyamatosan fejlesztett szakmai munkánkkal, szakemberek, önkéntesek és együttműködő szervezetek bevonásával. Módszereink a személyi segítés, fejlesztés, mobilitás, rehabilitáció, tanácsadás, felvilágosítás, képzés, foglalkoztatás, prevenció, kulturális- és szabadidős tevékenységek.

Céljaink és tevékenységeink

 • A fogyatékossággal élők mindennapi életvitelének segítése.
 • Különböző betegségcsoportokhoz tartozó érdekképviseletekkel.
 • Folyamatos kapcsolattartás, együttműködés.
 • Szociális ellátó rendszer bővítése.
 • Szállító szolgálat működtetése.
 • Érdek és jogi képviseletek megszervezése.
 • Programok és előadások megszervezése.
 • Az integráció segítése.
 • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
 • Felvilágosítás.
 • Mentál-higiénés gondozás, tanácsadás.
 • Munkahelyteremtés illetve közvetítés fogyatékossággal élők és megváltozott munkaképességűek részére.
 • Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, egészséges életmódra nevelés, egészségvédelem.
 • Szociális tevékenység.
 • Sporttevékenységek.
 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
 • Kulturális tevékenység.
 • Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
 • A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.
 • Rehabilitációs foglalkoztatás.
 • Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások.